Sider

søndag 21. oktober 2012

Gi oss et Nasjonalt tverrfaglig utrednings- og forskningsenterDet finnes i dag en rekke usynlige og til tider uforståelige sykdommer. Fibromyalgi, ME, Ehlers-Danlos Syndrome, IBS (Irritabel tarm), Sjøgrens Syndrom og Lyme Borrelia for å nevne noen. Det de har til felles er at de er vanskelig å diagnostisere og har likartede diffuse symptomer. Det pasientene har til felles er at de venter lenge, ofte mange år
før de får rett diagnose - om de noen gang får det.

Med dertil manglende behandling og mulighet til å fungere i en jobb eller i samfunnet forøvrig. Dette er dårlig økonomi! Vi ønsker oss et nasjonalt tverrfaglig utrednings- og forskningssenter! Et sted der man kommer inn med en gang, og blir utredet av spesialister på flere felt. Utredning og resultater kan med fordel brukes i forskningsøyemed for å raskere finne svar på disse gåtefulle sykdommene. Det må bevilges nok penger til at dette senteret kommer i gang og tar unna pasienter raskt, ikke slik som andre spesialistsenter med flere års ventetid.


Det er nå opprettet en underskriftskampanje, trykk på linken under, signer og hjelp oss med dette


Signer kampanjen og den den videre på facebook, twitter, blogger etc.

2 kommentarer: